Efektywnie działamy w obszarach wykonawczych, usługowych i projektowych.

WYKONAWSTWO INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Realizujemy wykonawstwo instalacji energetycznych oraz elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych, użyteczności publicznej oraz przy realizacji inwestycji drogowych w zakresie: 

 • instalacje zasilania placów budów
 • sieci elektryczne SN i nn
 • stacje transformatorowe
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego ulic, placów oraz dróg
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • instalacje odgromowe
 • instalacje przeciwoblodzeniowe
 • instalacje zasilania gwarantowanego
 • instalacje automatyki i BMS

WYKONAWSTWO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH 


Oferujemy wykonawstwo instalacji teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych, użyteczności publicznej oraz przy realizacji inwestycji drogowych w zakresie: 

 • sygnalizacji pożaru (SSP)
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • telewizji dozorowej (CCTV)
 • kontroli dostępu (KD)
 • sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • okablowania strukturalnego
 • systemów parkingowych
 • systemów zliczania klientów
 • detekcji CO i LPG
   

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Świadczymy usługi polegające na prefabrykacji rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych do 4000A. Rozdzielnice wykonujemy na podstawie naszego projektu według wytycznych klienta lub na podstawie dostarczonych schematów wykonawczych. Produkowane przez nas urządzenia charakteryzują się bezpieczeństwem dla obsługi, wysokim poziomem technicznym oraz estetyką wykonania. Pracujemy na produktach renomowanych firm, takich jak SCHNEIDER, LEGRAND, ABB, EATON, HAGER, NOARK, SIEMENS, RITAL , itp.

PROJEKTOWANIE

Oferujemy usługi projektowe dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Nasze projekty są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Projektując, bazujemy na najlepszych produktach renomowanych firm, gwarantując bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność. 

Projekty instalacji elektrycznych w zakresie:

 • przyłącza i sieci elektryczne SN oraz nn
 • stacje transformatorowe
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego ulic, placów oraz dróg
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • instalacje odgromowe
 • instalacje przeciwoblodzeniowe
 • instalacje zasilania gwarantowanego
 • instalacje automatyki i BMS
 • instalacje inteligentne EIB / KNX
   
Projekty instalacji teletechnicznych w zakresie:
 • sygnalizacji pożaru (SSP)
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • telewizji dozorowej (CCTV)
 • kontroli dostępu (KD)
 • sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • okablowania strukturalnego
 • systemów parkingowych
 • systemów zliczania klientów
 • detekcji CO i LPG
   

BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy wszystkie niezbędne badania ochronne i pomiary elektryczne okresowe oraz odbiorcze, niezbędne do weryfikacji stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych zarówno nowych, jak i użytkowanych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w wykonywaniu badań i pomiarów elektrycznych. Nasi pomiarowcy posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych. W swojej pracy korzystają wyłącznie z profesjonalnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm.

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • badania zabezpieczeń różnicowo-prądowych
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary stanu instalacji piorunochronnych
 • pomiary elektronarzędzi

SERWIS

Firma VIRTUS-CONTROL oferuje szeroką gamę usług serwisowych pomocnych w utrzymaniu w ruchu systemów elektrycznych i teletechnicznych oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści z eksploatacji urządzeń w czasie całego cyklu życia instalacji.

 • oględziny miesięczne i kwartalne instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika i charakterystyki obiektów
 • usługi konsultingowe i doradztwo : audyty instalacji elektrycznej, opracowanie i wdrożenie systemów podnoszących efektywność energetyczną instalacji i obiektów
 • naprawy i konserwacje zwiększające niezawodność urządzeń i systemów
 • uruchomienie i parametryzacja systemów automatyki przemysłowej i budynkowej

EKO ENERGIA

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę od projektowania, poprzez dostarczanie urządzeń, po instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne.

USŁUGI MINIKOPARKAMI

Świadczymy usługi minikoparkami gąsienicowymi firmy WACKER NEUSON (2T). Wykonujemy wszelkie prace ziemne, m.in. wykopy pod układanie rur i kabli, kanalizację teletechniczną, wykopy pod fundamenty, oczka wodne, itp.

    

PRZECISKI PNEUMATYCZNE

Wykonujemy przeciski pneumatyczne (tzw. KRET) pod drogami, chodnikami, torami kolejowymi itd.